Neuswerk: Speuren

Neuswerk: Speuren

Het plaatje van een hond aan een lange lijn, lopend met z’n neus aan de grond. Dat is het klassieke plaatje van een speurhond, maar wat doet hij nu eigenlijk?
Een speurhond volgt een spoor van een specifiek mens. Dit kan nodig zijn om een vermiste persoon weer terug te vinden maar speurhonden worden ook gebruikt om voortvluchtige criminelen op te sporen. (meer…)

Neuswerk Detectie Basis I

Neuswerk Detectie Basis I

In deze cursus:

 • Leer je je hond een specifieke geurbron te zoeken, herkennen en verwijzen
 • Leer je hoe je gebruik kunt maken van een clicker en er wordt ingegaan op het belang van timing
 • Gebruik je je geurbron op verantwoorde wijze en weet je het verschil tussen ‘schoon’ en ‘vuil’ werken (en welke gevolgen dit kan hebben)
 • Gebruik je verschillende materialen en leer je deze op de juiste manier reinigen
 • Doe je kennis op van de bouw en werking van de hondenneus
 • Doe je kennis op hoe honden geur opnemen en verwerken
 • Leer je enkele punten herkennen die van invloed zijn op de hondenneus
 • Herken je de ‘zoektaal’ van het lichaam van jouw hond en kun je herkennen wanneer hij/ zij de geurbron heeft gevonden
 • Kun je enkele punten benoemen die het zoeken van de geurbron moeilijker maken

(meer…)

Neuswerk Detectie Basis II

Neuswerk Detectie Basis II

In deze cursus:

 • Gaan we naar verschillende locaties om te trainen (Praxis, Welkoop, Hornbach);
 • Wordt dieper ingegaan op invloeden op geur(pluim) bijvoorbeeld tocht, airco, temperatuur;
 • Krijgt je hond te maken met meer afleiding (mensen, geluiden enz.) en leer jij wat het beste werkt voor jullie om een zoekactie met succes af te ronden;
 • Wordt je uitgedaagd om zelf van tevoren een zoekplan vast te stellen om deze vervolgens uit te voeren en te evalueren;
 • Worden meerdere geurbronnen verstopt;
 • Worden geurbronnen uit het zicht verstopt;
 • Bouwen we aan de zoek conditie van je hond.

(meer…)

Neuswerk Detectie Gevorderd I

Neuswerk Detectie Gevorderd I

In deze cursus:

 • Gaan we dieper in op wat geur is en welke gevolgen dit heeft voor het bewaren en hanteren
 • Gaan we dieper in op geurwaarneming en geurverwerking en welke gevolgen dit heeft voor je training
 • Nemen we de leertheorie in de praktijk onder de loep en kijken we naar welke effecten onze lichaamstaal heeft op de hond (Kluger Hans)
 • Vul je voor jezelf de lijst met variabelen in en haal je hieruit waar jullie nog aan moeten werken
 • Leren we de hond een tweede geur aan
 • Gaan we ‘schoner’ werken
 • Werken we bewust met verleidingen
 • Werken we met beluchte voorwerpen in allerlei variaties en grootte
 • Is de geurbron niet meer zichtbaar bij area search EN soms ook niet toegankelijk
 • Leer je je hond te lezen wanneer er NIETS te vinden is
 • Ga je dubbelblind zoeken
 • Ga je je eigen trainingsschema maken en uitvoeren
 • Ga je filmpjes van elkaar bekijken en samen bespreken

(meer…)

Neuswerk Detectie Gevorderd II

Neuswerk Detectie Gevorderd II

In deze cursus:

 • Vul je de lijst met variabelen in en kijk je op welke punten je vooruit bent gegaan en welke punten nog werk nodig hebben
 • Verfijnen we de punten die bij jullie nog werk nodig hebben
 • Vergelijken we uitkomsten van zoekingen op verschillende locaties
 • Gaan dieper in op het systematisch zoeken met de daarbij horende handelingen die we kunnen verrichten
 • Leer je uitdagende zoekplekken te creëren
 • Verzien je test voor elkaar, evalueer je deze, pas je ze aan en voer je opnieuw uit
 • Leer je je hond lezen in stress situaties en wat je daar het beste aan kunt doen

(meer…)